ScientaSpa

dokuman_smallSCIENTA™ DOKÜMAN YÖNETİMİ MODÜLÜ

İşletmeniz bünyesinde kullanılan tüm dokümanları takip edin. İçeriden ya da dışarıdan işlenmesi gereken belge veya dokümanları ilgili birimlere gönderebilir, izinli kullanıcıların görme yetkilerini düzenleyebilirsiniz.

Kalite Yönetim Sistemine dâhil olan dokümanlar ve şirket içerisinde geçerli olan kanun, yönetmelik ve mevzuat benzeri tüm dokümantasyonu sisteme tanımlayabilirsiniz.

İşletmenizin gizlilik politikaları çerçevesinde sizin görmeye yetkili olduğunuz doküman ve belgeleri görüntüleyebilir, yeni doküman oluşturabilir ve değişiklik yapabilirsiniz.

Toplantı tutanaklarınız, faturalarınız, üretime ait kayıtlarınız vb. belgelerinizi bu modül içinde bulabilirsiniz.