ScientaSpa

finansal_smallSCIENTA ERP FİNANSAL YÖNETİM MODÜLÜ

Alacaklarınızı, borçlarınızı, yevmiye defterinizi, banka hesaplarınızı kolayca takip edin, kayıt altına alın.

Fatura, alacak dekontu, tahsilat gibi finansal işlemlerinizi alacaklar hesabından takip edebilirsiniz.

Tek Düzen Hesap cetvelinin bulunduğu aynı zamanda yevmiye defterinden de oluşan hesap hareketlerinin özetinin bulunduğu büyük defter ile işletme kaynaklarınızı eş zamanlı olarak gözlemleyebilirsiniz.

İşletmenizin bölüm, proje ve fonksiyon kökenli bütçelendirme yapabilir; oluşturduğunuz bu bütçeleri karşılaştırabilirsiniz.

Banka hesaplarınızdaki hareketleri takip edebileceğiniz banka hesap özetlerinizi ‘Banka İşlemleri’ başlığında inceleyebilirsiniz.

İşletme içerisinde kullanılan demirbaş bilgilerini yönetebilir, demirbaşların kullanımına yönelik yasal takiplerin yapabilir ve demirbaşların bulunduğu yerleri takip edebilirsiniz.

Ayrıca son yapılan düzenleme ile bazı kuruluşlar için e-fatura sistemine geçiş zorunlu hale getirilmektedir. E-fatura sistemine geçmek isteyen müşterilerimiz için de SCIENTA™ ERP sistemi entegrasyonu yapılabilmektedir. Daha detaylı bilgi için e-fatura ile ilgili sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.