ScientaSpa

kalite_smallSCIENTA™ ERP KALİTE YÖNETİMİ MODÜLÜ

Düzeltici/önleyici faaliyet kayıtları, uygun olmayan ürün kontrolleri ve iç tetkik tutanaklarınızı tek modül altında görüntüleyin.

Dış ya da iç müşterilerin bilgilendirmeleri sonucunda ortaya çıkan uygunsuzlukların takip edebilir, bu uygunsuzlukların istatistiksel analizlerini yapabilir ve uygun olmayan ürün ya da hizmetler hakkında Düzeltici/Önleyici Faaliyetler açabilirsiniz.

Kalite Yönetim Sistemi’ nin sağlıklı işleyebilmesi için farklı birimlerin birbirilerini denetlemesi gerekir. Bu amaçla kurumlar içerisinde iç denetleme faaliyetleri gerçekleştirilir. İç Tetkik modeli sayesinde gerçekleştirilen geçmiş iç tetkik kayıtlarının anlık takibini yapabilir ve geleceğe yönelik iç tetkik planlaması oluşturabilirsiniz.

İşletmenizde bulunan makine ve teçhizatların yıllık kontrollerini ve kalibrasyon sonuçlarını takip edebilirsiniz.