Tek Tuşla Görüntüleme

Tüm belge ve dokümanlarınıza istediğiniz anda erişebileceğiniz gibi tek bir tuşla görüntüleyebilirsiniz.

Bulut Sistemi

Belge ve dokümanlarınızı ararken vakit kaybetmeyin! Arama etiketleri belirleyin, isterseniz belge içeriğindeki kelimelerden arama yapın.

Sınırsız Yükleme

Herhangi bir sınırlama olmadan belge ve doküman yüklemesi yapın. Kategorilere göre ayırın, sınıflandırın, arşive gönderin…
kayisi1

         Sürekli iyileştirme sağlayan etkin bir sistem uygulamanın ve ayrıca belge almanın en önemli bileşenlerinden biri; dokümanlar aracılığıyla kontrollü bir şekilde yönetim sağlamak ve kayıtları oluşturarak analiz yapabilmektir. Dokümante bir kontrol “prensipleri”, kayıtlara dayalı analiz sonuçları “doğru karar sistemini” oluşturacaktır. Elbette bu tür bir yaklaşımın bir çıktısı olan dokümanlar ve kayıtlar için çalışanların form doldurması, rapor hazırlaması, firmada belirli bir zaman ve kırtasiye maliyetine dönüşmektedir.

       Bu çalışmalarımızda elde ettiğimiz tecrübelerin bir getirisi olarak, 1 yıllık altyapı çalışmaları akabinde, Sistem Projelerinin çok daha etkin uygulanması ve kırtasiye maliyetlerinin neredeyse yok denecek kadar azalması için “bilgi işleme dayalı bir sistem danışmanlığı” modeli geliştirmiş durumdayız. Bu yeni uygulamamızda, firmanızda Yönetim Sistemi kurulurken danışmanlık süreci ile eş zamanlı olarak firmanıza özel Yönetim Sistemini Bilgi İşlem ortamına taşıyan bir Program yazılmaktadır.

              Sistem gerekleri doğrultusunda öncelikle beklentilerinize yönelik algoritması oluşturulacak olan bu program Yönetim Sisteminin adaptasyon sürecini hızlandıracaktır.

        Bu program ile firmanızda dokümanlar yerel ağ veya isterseniz internet üzerinden onaylanacak, dağılacak ve geri toplanabilecektir. Tüm kayıtlar bilgisayarlardan tek veritabanında birleşecek, analizler sizin istekleriniz doğrultusunda otomatik olarak çok hızlı yapılabilecektir. Karar vermek için bilgi beklemenize gerek kalmayacak, anlık olarak tüm sonuçları (raporları) görebileceksiniz.

         Ayrıca program kurulduktan sonra, firmanız Belgelendirme Denetimine de hazır olmuş olacaktır. Programın garanti süresi 2 yıl, ücretsiz güncelleme süresi 1 yıldır.

YÖNETİM SİSTEMİ YAZILIMI ve ISO 9001:2000 BİLEŞENLERİ

          Aşağıda ifade edilen tüm ana başlıkların alt detayları Kalite Yönetim Sistemi’nin çıktıları olmaktadır. Bu çıktılar, sistem çalışması sonucu belirlenecek olan yöntemler (algoritma), formlar(kayıtlar), raporlar ve dokümanlardır.

 • DOKÜMAN YÖNETİMİ
 • YÖNETİM TEMSİLCİSİ
 • SİSTEM GÖREVLERİ
 • İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ
 • EĞİTİM YÖNETİMİ
 • BAKIM / ONARIM YÖNETİMİ
 • İÇ İLETİŞİM
 • ÖLÇÜ CİHAZLARI YÖNETİMİ
 • ÜRETİM ve HİZMET YÖNETİMİ
 • MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ
 • SATIN ALMA ve TEDARİKÇİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ
 • UYGUN OLMAYAN ÜRÜN / HİZMET YÖNETİMİ
 • DÜZELTİCİ ve ÖNLEYİCİ FAALİYETLER YÖNETİMİ
 • İÇ TETKİK YÖNETİMİ
 • RAPORLAR (VERİ ANALİZİ)
 • YARDIM ve AYARLAMALAR

Ayrıca KAYISI™ Kalite ve Doküman Yönetim Sisteminde;

 • Raporlar bölümü Kalite Yönetim Sistemi’nin kurulması aşamasında veri analizi yapılması kararlaştırılan konulara ve rapor düzeneğine göre oluşturulabilmektedir.
 • Firmanızın isteği doğrultusunda modül azaltma yapılabilmektedir.
 • Doküman Yönetimi Modülü tek başına tercih edildiğinde Yönetim Temsilcisi Modülü de eklenmesi gerekmektedir.

KAYISI™ Kalite ve Doküman Yönetim Sistemi ile ilgili tanıtım sunumunu incelemek için tıklayınız.

ŞİMDİ SATIN ALIN!