Her Yerden Erişim

Dilediğiniz cihazdan, dilediğiniz anda erişebileceğiniz SCIENTA™ ERP ile işinizde üst düzey kontrol sağlayın!

Bütünleşik Sistemler

SCIENTA™ ERP Sistemi, diğer yönetim sistemlerimizle bütünleşik çalışır. Şirketinizin yönetimi için farklı sistemlere ihtiyaç duymazsınız!

İşinize Özel Çözümler

İşinize özel çözümlerle, işiniz büyüdükçe sisteminizi de büyütebilirsiniz. SCIENTA™ ERP yapısı sürekli geliştirmeye açıktır!

Merkezden Yönetim

Tedarikçilerinizi, müşterileriniz, bölge depolarınızı, fabrikalarınızı/şubelerinizi bir merkezden yönetin. Kendinize ait B2B – B2C portallarınızla sipariş verin.
SCIENTA1

SCIENTA™ ERP

İşletmeler büyüdükçe çok tesisli hale gelmekte, uluslararası piyasalara girmekte ve hatta farklı ülkelerde fabrikalara sahip olmaktadır. Bu şekilde yoğun rekabet altına giren işletmeler, karşılarına çıkan fırsatları değerlendirme, kuvvetli yönlerini koruma, zayıf yönlerini geliştirme, olası tehlikeleri görme yolu ile rakiplerine rekabet üstünlüğü sağlama amacına yöneliktirler. Stratejileri taktik ve operasyonel düzeyde uygulama araçları ise işletme kaynaklarının kullanım planlarıdır. SCIENTA™ ERP sistemi, söz konusu kaynakların işletmenin stratejileri doğrultusunda etkin ve verimli kullanımını sağlayan bir yazılım sistemidir. Bu sistemin amacına uygun bir şekilde kullanımı ile;

•Stratejilere uygun bir işletme yönetimi,

•Stratejilerin sonuçlarını değerlendirme olanağı,

•İşletme kaynaklarının etkin ve verimli kullanımı,

•İşletme fabrikaları arasında malzeme, işçilik, makine-teçhizat, bilgi vb. üretim ve dağıtım kaynaklarının ortaklaşa ve verimli kullanımının sağlanması,

•Müşteri dağıtım merkezi, üretim ve tedarikçi arasında yakın işbirliği ve bilgi iletişim ortamının sağlanması,

•Tek bir noktadan gerekli bilgilere ulaşma imkanı olası hale gelmektedir.

SCIENTA™ ERP SİSTEMİ İÇİNDE BULUNAN MODÜLLER 

SCIENTA™ ERP sistemi içinde bulunan bütün modülleri daha ayrıntılı incelemek için aşağıdaki düğmeleri kullanabilirsiniz.

 

 1  2  3  4
 5  6  7  8
 9  10  11  12
 13  14  15  16
 17


SCIENTA™  ERP tanıtım sunumu ve broşürünü incelemek için tıklayınız.

ŞİMDİ SATIN ALIN!